Vi bryr oss
Länsförsäkringar Skaraborg
Välkommen
Blogg
Kontakta Oss
Mer om oss
Välkommen

Som kundägt och marknadsledande bolag i branscher som berör så mycket och så många i vardagen är det naturligt för oss i Länsförsäkringar Skaraborg att också ta vår andel av samhällsansvaret för utvecklingen av Skaraborg - för Skaraborgarna, deras framtid och trygghet. Detta gör vi under devisen "Vi bryr oss".

Just nu är denna site inte i drift utan skapad för framtida aktiviteter.Det finns även en Facebook-sida förberedd av samma orsak: www.facebook.com/vibryross

Camp Blåljus
Under 2012 användes denna site till Camp Blåljus, som är ett samarbetsprojekt i Skaraborg som ska bidra till att stärka ungdomars förmåga att hantera olika olycksrisker. Camp Blåljus arrageras av Trygghetsrådet i Skaraborg. Camp Blåljus har nu fått en egen info-sida: www.campblåljus.se och en egen Facebooksida www.facebook.com/campblaljus